Skip to main content
DAP çel thirrjen e dytë për punësimin e ekselentëve, 219 pozicione të lira 5


Departamenti i Administratës Publike çel thirrjen e dytë për punësimin e ekselentëve në administratën shtetërore.

Të interesuarit që kanë përfunduar studimet me mesatare 9 ose 10 nga viti 2015 e në vijim, mund të aplikojnë deri në 20 shtator 2019 për 219 pozicione vakante pune. Aplikimi kryhet në platformën punetembare.al dhe faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike http://dap.gov.al/vende-vakante/ekselenca

Punësimi i ekselentëve në administratën shtetërore nisi në kuadër të Paktit për Universitetin.​​


2019_01_10_banner_Ekselenca_N.jpg