Skip to main content
Komisioneri Gajda në konferencën “Studimet gjinore, Ligji, Media dhe Shoqëria” 5

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Robert Gajda mori pjesë në konferencën e VI Ndërkombëtare në Shkenca Humane, me temë: “Studimet gjinore, Ligji, Media dhe Shoqëria”, pranë Kolegjin Universitar “Bedër”.

Gjatë fjalës së tij, Komisioneri Gajda preku çështjet dhe aspektet ligjore në lidhje me gjininë. Ai theksoi rëndësinë e ligjit në këto çështje, duke e parë atë jo vetëm si detyrim, por edhe si kulturë jetese. Më tej ai u shpreh se ligji është i mirë por ka disa probleme në zbatim.

Konferenca mblodhi së bashku akademikë, studiues, ekspertë e profesionistë të fushave të ndryshme, të cilët ndanë eksperiencat dhe përfundimet e tyre kërkimore. Punimet e konferencës u përqendruan kryesisht mbi rolin e ligjit, medias dhe shoqërisë kundrejt barazisë gjinore.

Komisioneri Gajda.jpg